O kanceláři

Kancelář

Refill kancelář je iniciátor a zprostředkovatel dočasného užívání opuštěných prostor v Ostravě.

Město Ostrava se jako jediné město v České republice rozhodlo vznik takovéto kanceláře podpořit.

Tu provozovalo od června 2018 do června 2019 Kulturní centrum Cooltour a to v pilotním programu na jeden rok. Od července 2019 je kancelář součástí nové městotvorné instituce – MAPPA (Městský ateliér prostorového plánování a architektury, příspěvková organizace).

Službu poskytujeme zdarma.

Konzultace:

v pracovních dnech po telefonické nebo e-mailové domluvě

Adresa: Nádražní 17, Ostrava 702 00.

www.refillova.cz

info@refillova.cz

 

Co je to dočasné užívání?

Dočasné užívání opuštěných prostor je moderní urbanistický nástroj pro rozvoj města. Oproti běžným komerčním pronájmům má specifická pravidla.

Nabízí pronájem za nízkou cenu, ovšem jen na omezenou dobu, a to i v budovách či na prostranstvích, která nemusí splňovat běžné standardy pronajímaných prostor.

Zaměřuje se na podporu kulturních a sociálních projektů i začínajícího podnikání.

Přikládáme několik příkladů ze zahraničí

Co děláme?

Našim úkolem je zprostředkovat vzájemnou dohodu mezi vlastníky opuštěných prostor a lidmi s nápady na jejich využití.

Zároveň tvoříme databázi volných prostor, které můžeme kreativním lidem nabídnout a naopak také seznam projektů připravených k realizaci, které na vhodné prostory teprve čekají.

Nabízíme podporu před zahájením i v průběhu projektu:

  1. Právní podpora, příprava smlouvy mezi uživatelem a majitelem prostor.
  2. Konzultace a asistence probíhajících projektů.
  3. Dokumentace probíhajících projektů.

Popularizace principů dočasného užívání skrze akce pro veřejnost.

Jaké jsou výhody dočasného využívání

Naše práce krok za krokem

1 Prostory

Aktivní hledání opuštěných prostorů ve městě, sběr tipů a podnětů od veřejnosti.

Ověření stavu, dohledání kontaktů na vlastníky Navázání kontaktu s vlastníky a osobní schůzka.

3 Dočasné užívání

Dohodnutí podmínek dočasného užívání Udělení souhlasu vlastníka/autora nápadu se zveřejněním v databázi prostorů/projektů.

Spárování prostor s vhodným projektem Příprava smlouvy o dočasném užívání.

2 Projekty

Oslovování komunit či jednotlivců s nabídkou dočasného užívání, sběr a příjem námětů skrze sociální sítě, online dotazník, e–mail i osobně v kanceláři

Osobní schůzka, vyjasnění záměru a potřeb – prezentace projektu a požadavek na prostory.