Výhody dočasného užívání

Uživatel

Příležitost pro začínající podnikání a neziskové činnosti (kulturní, sociální a kreativní).

Možnost vyzkoušet svůj nápad „nanečisto“.

Nízkonákladové prostory pro realizaci svého projektu.

Majitel nemovitosti či pozemku

Zamezení dalšímu chátrání budov a zvelebení prostranství.

Prevence kriminality a vzniku squatů.

Nalezení nové funkce prostoru.

Snížení nákladů na údržbu.

Zajištění doby mezi renovací nebo prodejem nemovitosti (vlastník má prospěch ze zajištění údržby a nájemce z nízkého či nulového nájmu).

Rekultivace historických a industriálních budov.

Zvýšení hodnoty a zájmu o prostor.

Město

Oživení městských částí a zvýšení atraktivity města.

Zvyšuje zájem obyvatel o své okolí a zapojuje je do rozvoje města.

Snížení negativních sociálních jevů v okolí chátrajících nemovitostí (sociální mír).

Podpora start-upů, komunitních projektů a sociálně zaměřených aktivit.