Oživujeme Ostravu. Vracíme duši chátrajícím budovám a opuštěným prostranstvím.
Nerekonstruujeme, nestavíme.
Využíváme k tomu lidského potenciálu. Kreativních lidí.

Jak?

Netradičně, dočasným využitím prostor.

Aktuality - archív

Ostrava hostila své zahraniční partnery z projektu REFILL

  Ostravský tým mezinárodního projektu REFILL ve dnech 13.-16. 9. 2017 hostil své zahraniční partnery a experty pro dočasné užívání a urbanismus. Setkání se zaměřovalo na konkrétní téma – vytvoření tzv. platformy dočasného užívání v Ostravě. Jejím úkolem bude celková koordinace aktivit dočasného užívání. Projektoví partneři kritickým pohledem společně posuzovali záměr Ostravy na základě svých vlastních […]

Nahlédněte do prvního vydání REFILL magazínu

  Hlavním cílem projektu REFILL je najít vhodné využití prázdných budov a prostranství v městském prostředí. Usídlení sociálních, kulturních a ekonomických iniciativ v těchto volných prostorách může městu přinést mnoho výhod: oživení zanedbaných čtvrtí, lepší využívání zastavěného městského prostředí či zatraktivnění města. Na počátku však musí města čelit řadě problémů. Je potřeba, aby veřejná správa vzala […]

Co je dočasné užívání?

Dočasné užívání je jedním z nástrojů městského rozvoje, který se používá v případě, že je nutné najít nový smysl pro určitou městskou oblast (budovu nebo pozemek) anebo poskytnout podporu nápadům, které potřebují čas na rozvoj.

V současnosti zeje mnoho prostor na území Ostravy prázdnotou. Důvody jsou různé: jejich majitelé nemají v současné době plány nebo dostatečný kapitál pro jejich rekonstrukci, nedaří se jim nemovitost prodat, nalézt stabilního nájemce či pronajmout za požadovanou cenu. Majitelé takových pozemků či nemovitostí, namísto čekání, co s prázdným prostorem (což představuje postupné zhoršování stavu nemovitosti a zároveň každoroční zdaňování ze strany obce), mohou prostory nabídnout k dočasnému využití.

Lidé z kulturní scény hledají studia, start–upy zase pracovní prostory a kanceláře a sociální iniciativy místa pro realizaci svých nápadů. Proč nechat opuštěné pozemky ve středu města chátrat, když z nich můžeme vybudovat komunitní zahradu a posílit tak sociální inkluzi? Nová touha navrhnout svůj vlastní městský prostor se stává v evropských městech rozšířeným jevem.

Jaké výhody může dočasné užívání přinést Ostravě?

Volné budovy jsou pronajímány za výhodných podmínek na předem dohodnuté období.

Vlastník může generovat příjmy, nájemníci mají přístup k levným prostorám a město může být jen spokojeno, protože méně opuštěných prostor znamená větší ochranu před zanedbáváním.

Zní to velmi rozumně a elegantně – situace, ve které více či méně všichni účastníci mohou profitovat. Přesto, dle zahraničních odborníků, není vždy snadné této win–win situace, jak se na první pohled jeví, dosáhnout.

Pro uživatele

 • Příležitost pro začínající podnikání a neziskové činnosti (kulturní, sociální a kreativní činnosti)
 • Možnost experimentace se spoluvytvářením
 • Nízkonákladové pracovní prostory/zázemí

Pro majitele nemovitosti či pozemku

 • Zamezení dalšímu chátrání objektů
 • Nelezení nové funkce objektu
 • Snížení nákladů na údržbu
 • Zajištění doby mezi renovací nebo prodejem nemovitosti (vlastník má prospěch ze zajištění údržby a nájemce z nízkého či nulového nájmu)
 • Rekultivace historických industriálních budov
 • Zvýšení hodnoty a zájmu o okolní nemovitosti

Pro město

 • Oživení městských částí a zvýšení atraktivity města
 • Podpora participace obyvatel města
 • Snížení negativních sociálních jevů v okolí chátrajících nemovitostí (sociální mír)
 • Podpora start–upů, komunitních projektů a sociálně zaměřených aktivit - na volných prostranstvích mohou vznikat např. komunitní zahrady a rekreační zóny
projekty

načítám mapu - prosím čekejte...

projekty: 49.826910, 18.279190