2019 je za námi, vítáme 2020

Co nám přinesl rok 2019?

Refill kancelář oslavila první narozeniny. Zprostředkovali jsme využití několika prázdných prostor pro jednorázové akce, jako koncert či večer autorského čtení, i pro výstavy trvající několik dní. Byli jsme u oživení dvou prázdných míst v soukromém vlastnictví, pro které se nám podařilo najít nájemníky na delší období – oba pronájmy trvají do dnešního dne. Navázali jsme spolupráci s vlastníky větší budovy na Sadové ulici, kde najde místo desítka nadšenců. Za všechny tyto úspěchy jsme nesmírně vděční nejen vstřícným majitelům, ale také akčním a vynalézavým lidem, kteří svou energii, volný čas a nadšení věnují projektům, které vnáší do města život.

Zároveň jsme vyslechli spoustu zájemců o prostory, kterým jsme neuměli vhodné místo najít nebo zprostředkovat. Oslovili jsme spousty majitelů nemovitostí, kterým nevadí, že jejich majetek chátrá a o dočasných pronájmech v nekomerčním režimu nechtějí ani slyšet. Přestože by to znamenalo ušetření nákladů na provoz, zamezení dalšího chátrání, vandalismu a přineslo  další pozitiva. Tito lidé si neuvědomují svoji zodpovědnost, která s vlastnictvím nemovitostí přichází. Nikdo z nás nechce chodit městem, které hyzdí prázdné a neudržované domy. V úsilí přesvědčit takovéto majitele ke spolupráci nepolevíme ani v příštím roce.

Přelomovým datem pro Refill kancelář byl první červenec, kdy náš dosavadní provozovatel Kulturní centrum Cooltour Ostrava předal kancelář pod křídla nové příspěvkové organizace města MAPPA (Městský ateliér prostorového plánování a architektury). S radostí jsme uvítali, že novému řediteli ateliéru není osud opuštěných budov lhostejný a myšlenku jejich dočasného užívání  podporuje.

Co nás čeká v roce 2020?

Jedním z našich hlavních cílů pro nadcházející rok, je završit probíhající jednání s městskými obvody, které mají ve své správě řadu prázdných nebytových prostorů. Již letos jsme společně se zástupci magistrátu města začali pracovat na metodice krátkodobých pronájmů, která by zjednodušila a zkrátila stávající procesy. Ze zahraničních zkušeností víme, že kanceláře, jako je ta naše, s městskými prostory většinou začínají. Doufáme proto, že v příštím roce se nám s pomocí městských obvodů podaří Refill pořádně „rozjet“.

V tuto chvíli naši „Sadaři“, jak budoucím nájemníkům bývalé ubytovny na Sadové říkáme, malují a zvelebují prostory pro své ateliéry a klubovny. Tento projekt je prozatím největším „soustem“, jaké jsme si vzali, a proto mu teď věnujeme nejvíce času a pozornosti. Děkujeme všem zúčastněným, nejvíce pak majitelům, kteří dali objekt k dispozici, dendrologům, elektrikářům, instalatérům a v neposlední řadě společnosti OZO za podporu a přistavení kontejnerů na odpad.

Do nového roku všem přejeme odvahu překonat své hranice. S hledáním prostoru pro vaše sny vám pomůže Refill.