Proč a jak plánovat města? Představení IPR, KAM a MAPPA 6. 6. v šest.

Jakou funkci bude mít Městský ateliér prostorového plánování a architektury? Proč vzniká, čeho chce dosáhnout a jak chce změnit Ostravu k lepšímu?

Pozvání přijali vzácní hosté, kteří pohovoří o tom, jak vedou podobné organizace v Praze a Brně. Jaké byly jejich začátky, co se jim povedlo zrealizovat a proč má smysl rozvoj města v oblasti architektury a urbanismu koncepčně plánovat.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) přijede představit jeho ředitel Mgr. Ondřej Boháč. www.iprpraha.cz
S činností Kanceláře architekta města Brna (KAM) nás seznámí ředitel doc. Ing. arch Michal Sedláček. www.kambrno.cz
…a za Ostravu a vizi nově vznikajícího Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) vystoupí náměstkyně primátora Mgr. Zuzana Bajgarová.

Pro většinu Ostravanů je „MAPPA“ zatím pouze abstraktní zkratka, ještě neví, jaké může mít přínosy pro občany, kterým projektům může napomoct a k jakým změnám (nejen) ve veřejném prostoru může vést. Přijďte se to dozvědět!

Vstup na akci je volný, přesto doporučujeme si své místo rezervovat na info@refillova.cz, kapacita je omezena.