MAPPA má nového ředitele

Ředitelem našeho Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA) bude od 1. října architekt Ondřej Vysloužil. Gratulujeme!

Město Ostrava zřídilo novou městskou organizaci k 1. červenci. Jejím úkolem je práce na rozvojových a urbanistických projektech a na kultivaci veřejného prostoru v Ostravě.

Dalšími hlavními cíli činnosti ateliéru jsou organizace architektonických a urbanistických soutěží a také zapojení veřejnosti do přípravy projektů. Ondřej Vysloužil zvítězil ve dvoukolovém výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo deset uchazečů.

Dočasný ředitel organizace, vedoucí odboru strategického rozvoje magistrátu města Václav Palička, se vzdá funkce k 30. září.

„Architekta Ondřeje Vysloužila vybrala porota jako nejvhodnějšího kandidáta pro obsazení této pozice na základě jeho zkušeností, prezentované vize a znalostí. Město Ostrava potřebuje, aby se společnost rychle etablovala a stala se velmi brzy integrálním prvkem v rozvoji města. O nezbytné kroky při zahájení činnosti společnosti se v uplynulých téměř třech měsících postaral dočasný ředitel Václav Palička, který se zhostil této úlohy zcela podle očekávání a připravil vhodné podmínky pro práci nového ředitele,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura, který byl předsedou výběrové komise.

Ing. arch. Ondřej Vysloužil (*1979), který v současné době žije a pracuje v Ostravě a je autorizovaným architektem České komory architektů, vystudoval Fakultu architektury na VUT v Brně, kde získal za svůj bakalářský i diplomní projekt Cenu děkana Fakulty architektury. Při spolupráci s renomovaným architektonickým studiem Atelier 8000 v Praze se podílel na projektech administrativních a obchodních budov, obytných staveb i na návrzích urbanistických celků. V pražském ateliéru působil na pozici hlavního architekta projektů až do roku 2007. Po návratu do rodné Ostravy pracoval ve studiu ATOS 6. Od roku 2009 má se svou ženou, architektkou, kancelář VYSLOUŽIL ARCHITEKTI. Od počátku se zaměřil na problematiku veřejného prostoru, stojí za projekty Oživená Ostrava, Malá Kodaň a za několika návrhy veřejných prostranství v Ostravě.

„Rád bych se především zasadil o to, aby se Ostrava stala vyhledávaným městem pro život. Její atraktivitu ovlivňuje kvalita životního prostředí, zajímavé a dostupné bydlení, ale také estetizovaný veřejný prostor. Tímto se bude ateliér MAPPA zabývat, v tomto bude MAPPA udávat směr – vizi. Naším úkolem bude nejen příprava klíčových projektů, ale také jejich komunikování s veřejností,“ uvedl nový ředitel ateliéru MAPPA Ondřej Vysloužil.

V osmičlenné porotě, která vybírala nového ředitele z přihlášených uchazečů, zasedly skutečné osobnosti z oblasti architektury, jako jsou profesorka Eva Jiřičná, která dlouhodobě působí v Londýně, významný český architekt Vít Máslo z mezinárodní architektonické kanceláře, ředitel organizace KAM Michal Sedláček a spoluzakladatel IPRM Tomáš Hudeček. Za město byli členy poroty také resortní náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová a předseda komise investiční, architektury a rozvoje města Jiří Srba.