Helsinki – Food zóna Teurastamo

Teurastamo, Helsinská jatka z roku 1933 prošla od svého uzavření v roce 1992 dramatickou proměnou. Ve zrekonstruované budově dnes sídlí 12 podniků jako restaurace a prodejny potravin, pražírna kávy, ale také městské rádio či filmový ateliér. Mezi budovami byla otevřena zahrada určená pro dočasné užívání občany města. Konají se zde pouliční trhy a nechybí zde ani veřejný grill.

Web: teurastamo.com