Prostory

Část vily na ul. Kosmova, Přívoz

Druhé patro vily, první se užívá. Horší technický stav.

Lokalita: Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz
Status: Část prostoru k dispozici pro dočasné užívání