Prostory

Bývalá pošta v Mariánských Horách

S majitelem, společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., jsme navázali kontakt. Po prvotním jednání a prohlídkách prostoru se zájemci však přestal komunikovat a zdá se, že o dočasné užívání svých prázdných prostorů v této budově nemá zájem.

Lokalita: Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Status: ---