Projekty

Landscape festival

Zdůrazňuje důležitost veřejného prostoru a krajiny pro město. Podporuje rozvoj kultury i cestovního ruchu v alternativních lokalitách. V roce 2019 se bude konat již 7. ročník – tentokrát poprvé v Ostravě, a to v termínu 1. 6.–30. 9.

Landscape festival formou mnoha inspirujících výstav prezentuje vzorové projekty krajinářské architektury, které návštěvníkům představují dění jak na české, tak na evropské krajinářské scéně. Četné odborné přednášky a diskuse pak podněcují dialog mezi zastupiteli, odborníky a veřejností. Nejvýraznější aktivitou festivalu jsou však site specific instalace a intervence spojené s workshopy a happeningy. Ty reagují vždy na konkrétní místa a jejich problematiku. Cílem je snaha tyto lokality kultivovat, dotvářet a nabízet či nastiňovat nová řešení.

Refill spolupracuje s festivalem ve vytipování lokalit vhodných pro uvedené projekty a pomáhá zprostředkovat jejich využití.

4 fotky