Nahlédněte do prvního vydání REFILL magazínu

 

Hlavním cílem projektu REFILL je najít vhodné využití prázdných budov a prostranství v městském prostředí. Usídlení sociálních, kulturních a ekonomických iniciativ v těchto volných prostorách může městu přinést mnoho výhod: oživení zanedbaných čtvrtí, lepší využívání zastavěného městského prostředí či zatraktivnění města.

Na počátku však musí města čelit řadě problémů. Je potřeba, aby veřejná správa vzala za své pozitivní dopad dočasného užívání na rozvoj města a současně, aby potenciální uživatelé pochopili tento koncept a začali s ním experimentovat.

Úkolem představitelů měst je vytvořit vhodné prostředí a nástroje podpory dočasného užívaní. První vydání tematického magazínu REFILL popisuje primární kroky, kterými musí města projít při zavádění dočasném užívání do praxe.

Ve zkratce, magazín pojednává například o tom, jak:

  1. Nalézt správné kombinace mezi získáním důkazů a kvantitativních údajů o volných místech ve městě a zvyšováním nadšení ze strany zájemců o dočasné užívání.
  2. Zakotvit koncept dočasného použití do stávajících procesů a legislativního rámce, jak se nebát „ohnout zákon“ tak, aby nebyl porušován, a zároveň byly umožněny výjimky a otestování aktivit.
  3. Přijít na to, jak uplatňovat různá nařízení v případech, kdy přísná regulace brání životaschopnosti dočasného užívání, jak vyjednávat se všemi zainteresovanými stranami a dospět ke konsenzu ohledně předpisů, očekávaných dopadů a rizik.
  4. Posoudit sociální, ekologické i ekonomické výhody dočasného užívání s tržní hodnotou majetku.

Všechny články popisující výše zmíněná témata najdete v  REFILL magazínu, který si stáhnete ZDE:

projekty

načítám mapu - prosím čekejte...

projekty: 49.826910, 18.279190